Import kategorii

Domyślnie, mechanizm importu plików słowników działa w ten sposób, że wszystkie definicje sś importowane. Można jednakże wybrać kategorie pojęć, które chce się zaimportować. W takim przypadku system zaimportuje także relacje pomiędzy definicjami i kategoriami.

Spis wszystkich plików pomocy
Show this help in language: English